MUJERES Siemens

La Fuerza de una Imagen – Mujeres Luchadoras, Mujeres Trabajadoras


Deja un comentario

ATUR PER SEXES El mes de gener de 2015,


http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/atur_gener2015.pdf

La mínima contractació registrada és un 87% temporal, mentre que l’atur segueix creixent el 2015 CCOO de Catalunya alerta que més de 57.000 persones aturades van perdre la protecció per atur durant el 2014

ATUR PER SEXES El mes de gener de 2015, tant homes com dones redueixen les xifres d’atur respecte l’any anterior, però no ho fan amb la mateixa intensitat. Els homes han reduït l’atur en 34.983 aturats i un -10,9%, i les dones ho han fet en 16.119 aturades i un 5,1% menys que el gener de 2014. Respecte el mes anterior, tant homes com dones han incrementat les xifres de l’atur en un 0,8% i un 1,6% respectivament.

71754_264357320359365_1909354820_n