MUJERES Siemens

La Fuerza de una Imagen – Mujeres Luchadoras, Mujeres Trabajadoras

La bretxa salarial entre dones i homes

Deja un comentario


Fer visible aquestes discriminacions salarials és el primer pas per combatre-les. Des de CCOO sabem que per eliminar aquestes diferències salarials entre dones i homes hem d’eliminar la situació de discriminació de gènere en el conjunt de les relacions laborals. La defensa i l’impuls d’una ocupació de qualitat per al conjunt de la població treballadora tenen una incidència especial entre les dones, que estan en una situació més precària en el món laboral. Entenem que és mitjançant la negociació col·lectiva que podem incidir d’una manera més directa en l’eradicació d’aquestes discriminacions de gènere. Per això tenim la Llei orgànica d’igualtat entre dones i homes del 2007, que obliga a incorporar mesures d’igualtat a totes les empreses per eliminar aquestes discriminacions. D’altra banda, a les empreses on treballen més de 250 persones (o empreses obligades pels convenis sectorials) i a totes les administracions públiques els obliga a incorporar aquestes mesures en forma de plans d’igualtat. Dins d’aquestes mesures, des de CCOO, defensem la incorporació de mesures d’acció positiva per a l’accés, la formació i la promoció. S’ha de fer un estudi detallat dels complements salarials i determinar per què són diferents per als homes i per a les dones. Cal definir totalment cadascun dels conceptes retributius, en quines situacions es donen, per a quines categories professionals o per a quins llocs de treball són i analitzar que no hi hagi cap component de discriminació per raó de sexe. S’ha d’avançar en la implantació de sistemes de qualificació professional que, basats en l’equivalència de qualificació i funcions, portin a l’equiparació de retribucions i posin en marxa vies per a l’accés a la formació, al reconeixement de la qualificació i al desenvolupament de la carrera professional. S’han d’establir sistemes de selecció, classificació, promoció i formació, amb criteris tècnics, objectius i neutres per raó de gènere, i eliminar denominacions i estereotips sexistes. Per tirar endavant totes aquestes mesures és imprescindible l’actuació conjunta de totes les parts implicades en la negociació col·lectiva. L’eliminació de les discriminacions de les dones en el món del treball i de les discriminacions salarials com a part d’aquestes discriminacions és una tasca de tothom.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/dona/Informe%20bretxa%20salarial%202013.pdf

8 de marzo queremos derechos, no flores

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s